KontaktObsługa klienta i serwis:


Dane firmy

    DLF Sp. z o.o.

  • SIEDZIBA: 81-300 GDYNIA, ul. Sportowa 8c
  • KRS:
    Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy
  • NIP:
  • REGON:
  • Nr rej. BDO:
  • KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 917.000 zł w całości opłacony
  • NR KONTA (PLN): BNP Paribas Bank Polska S.A.